• AVFØDT

Utstilling

utstilling

Interplas
Thailand 2016

utstilling 1

2016 VIETNAM International Plastic and Rubber Industry Exhibition

utstilling 5

ARAB
PLAST 2017

utstilling 4

PLAST-EX
2017 Toronto

utstilling 6

IPF2017

utstilling 3

T-PLAS 2019

utstilling7

Den 10. Vietnam Int'l Hanoi PLAST- OG GUMMIINDUSTRIUTSTILLING

utstilling 2

Den 32. internasjonale utstillingen for plast- og gummimaskiner, prosessering og materialer, støpeform og form